Fattigdommen er nu virkelighed

02 nov 2016

De lokale medier har i de seneste dage afdækket nogle af konsekvenserne af regeringens seneste fattigdomsydelser. Vi troede faktisk ikke, at det kunne ske i vores levetid. At fattigdom og armod blev hverdag i vores land, og i vores kommune. At medborgere smides på gaden helt bevidst på grund af den politik der føres.

Kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen, 225-timers-reglen, SU-forringelserne, førtidspensionsreformen, dagpengeforringelserne, osv. - alle reformer der har været hårde for de, der har mindst og har det sværest, og sendt flere på kontanthjælp. Alt imens der gives skattelettelser de mest velstillede og erhvervslivet. 

Enhedslisten forsøgte Enhedslisten at få afhjulpet nogle af problemerne i det netop vedtagne budget for Esbjerg Kommune. Vores forslag ville afsætte en beskeden pulje penge til at mindske konsekvenserne for nogle af de hårdest ramte, f.eks. ved at tilbyde ordinære jobs til de personer, der var ved at blive ramt af 225-timers-reglen, og dermed miste deres forsørgelse. Ingen andre end Enhedslisten stemte for forslaget.

Også i Social- og arbejdsmarkedsudvalget blev det forsøgt at komme igennem med et lignende forslag, men også her valgte det borgerlige flertal at lukke øjnene for virkeligheden og lade fattigdommen herske. 

Vi kan godt slås om tal, om incitamenter, og om afledte effekter, men virkeligheden er bare, at alle de seneste års reformer har gjort de fattige endnu fattigere, og at situationen nu er desperat for mange. Der skal gøres noget nu, og det håber vi at vi kan stå sammen om. Vi kan ikke være andet bekendt.

 

Kommunerne har råd til flygtninge, hvis Venstre vil

29 feb 2016

Konsekvenserne af de mange krige som Danmark har deltaget i, er nu kommet til Danmark. Det virker som om det oprigtigt kommer bag på det politiske system, at folk flygter, når de får bomber i hovedet. Men nu har vi smidt bomberne, og så bør vi naturligvis også hjælpe de mange der flygter fra ruinerne. 

Borgmester i Esbjerg, Johnny Søtrup (V), har til dagspressen beklaget sig over, at kommunens flygtningeudgifter bliver nogle få millioner kr. højere, på grund af de mange flygtninge. Det er naturligvis slemt for kommunerne, der i forvejen er hårdt pressede af diverse Christiansborgbeslutninger, og i øvrigt ikke selv må bestemme noget som helst omkring økonomien. Johnny Søtrup vil gerne have en bedre udligning mellem kommunerne, altså at der er nogen andre kommuner der skal betale for Esbjergs udgifter.

Løsningen er naturligvis en helt anden og meget mere ligetil. Regeringens omprioriteringsbidrag tager milliarder af kroner fra kommunerne, for måske at give småpenge tilbage til kommunerne, men for det meste give skattelettelser til dem der i forvejen har mest. Det ville da være mere oplagt at Søtrup og hans egen V-regering droppede dette tyveri fra kommunerne. Så kunne vi tage godt imod mange flere flygtninge ude i kommunerne.

Nedskæringspolitik lokal, nu med rød opbakning

03 nov 2015

Det er nu et stykke tid siden at budgetforhandlingerne i Esbjerg Kommune sluttede. På forhånd var fanden malet på væggen. Skiftende regeringer havde med deres udligningsreformer og refussionsændringer gjort livet surt for især Esbjerg Kommune, der skulle spare hen mod 500 mio. kr. over de næste fire år.

Det er voldsomt, også for Esbjerg, så alle områder blev gennemgået af regnearksdrenge, der kunne konstatere at Esbjerg brugte alt for mange penge i forhold til andre kommuner. Nuvel, det har selvfølgelig vist sig at deres sammenligninger var helt hen i vejret, da kommunerne ikke er ens, og selvfølgelig heller ikke opgør eller bogfører udgifter helt ens, men flertallet i Esbjerg Byråd fandt regnearksdrenges argumenter som en god anledning til endnu en gang at stikke sparekniven dybt i de aller-svageste.

Resultatet blev en massakre. Ældre, handicappede, syge, idræt, fritidsaktiviteter, undervisning... Det hele skal smadres.

Forventeligt at det borgerlige flertal, der jo benytter enhver given lejlighed til at fjerne offentlig velfærd, der så kan erstattes af private ordninger. Og det bliver helt sikkert også resultatet her. De stærke skal nok klare sig. De ældre der har mulighed for det, skal nok få købt sig den hjælp de har brug for, eller på anden måde få ekstra ydelser, men hvad med alle de andre? Det bliver et fattigt liv for mange af kommunens borgere.

"Det er nødvendigt", hører man flertallet skrige. Det lyder hult, når man samtidig giver millioner til direkte erhvervsstøtte, en støtte der er tredoblet på få år! Samtidig friholder man stadig erhvervslivet fra at betale skat. I Esbjerg er dækningsafgiften på NUL promille, altså går kommunekassen glip af en masse indtægter på grund af en borgerlig ideologi. Man tror at virksomhederne vil flygte (hvorhen?), hvis de skal til at bidrage til fællesskabet. Noget som virksomhederne i øvrigt selv modsiger. 

Men, men, men. Der skal jo være penge til de professionelle idrætsudøvere i kommunen, til en masse erhvervsstøtte, til nybyggeri og store armbevægleser. Så pyt med de syge og fattige. De råber alligevel ikke så højt.

Det underlige er dog, at de såkaldte røde partier fra Socialdemokraterne og SF går med på denne borgerlige retorik. De stemte for budgettet, og dermed for alle besparelserne på kernevelfærden i kommunen. "Vi er ansvarlige" og "det ville være værre uden os", lyder deres forsvar. Hvis denne massakre er at være ansvarlig, så så jeg nu hellere at de var uansvarlige, og det tror jeg også at de mange ramte vil! 

Desværre har Venstres borgmester helt ret, når han hver gang der kommer kritik fra de såkaldte røde partier blot afviser den med: "Jamen, I har jo selv stemt for det I kritiserer mig for". Og det kan han så gøre igen nu. 

Verdensfjern hykler

03 jan 2015

Folkeringsmedlem og rådmand for Venstre, Jan E. Jørgensen, er ikke helt i trit med forholdene i det land han regerer. Med en årsindtægt på langt over en million, synes han det er ret og rimeligt at staten betaler for hans rengøring og malerarbejde.

Ak-ja. Håndværkerfradraget var jo et skattefradrag til rige boligejere, så de kunne få renoveret deres sommerhus (ofte i udlandet af udlandske håndværkere), få billige tjenestefolk og ellers opretholde deres forestilling om "dem og os". Herskab og tjenestefolk.

Hvorvidt håndværkerfradraget rent faktisk skaber jobs, er meget omdiskuteret. Men dyrt, bureaukratisk og skævt er det. Og det er noget Venstre kan lide!

Salg af fælles værdier

22 dec 2013

Desværre ser det ud som om, at det kun er Enhedslisten der er imod at overdrage al indflydelse på fælles energiselskab DONG. Allerede til februar kan det skandaløse investeringsselskab Goldman Sachs få 19% af aktierne i selvskabet, og samtidig forære dem gyldne aftaler og afgørende indflydelse.

At Folketinget på den måde overlader forsyningssikkerhed, klimapolitik og miljøkrav til et amerikansk selvskab, der var hovedmedvirkende til finanskrisen, er jo i sig selv hovedrystende. Men at det samtidig sker på en måde, hvor selvskabet får vetoret på afgørende beslutninger, og som selv Klaus Riskær betragter som en alt for god aftale for Goldman Sachs, så undres man.

Hvorfor er det at vores forsyningssikkerhed og miljøpolitik skal lægges i hænderne på et amerikansk investeringsselskab? Sporene fra TDC, Post Danmark og Københavns lufthavn skræmmer, men åbenbart ikke i regeringen. Desværre bliver det nok endnu en gang dyrt for Danmark, for miljøet og for almindelige mennesker.